Kappan är en japansk vattenande som oftast lever i grunda dammar och åar. Kappan liknar en apa med fiskfjäll istället för päls. Kappan har också ett hål mitt uppe på huvudet, i vilket den förvara vatten.

Kappan livnär sig i huvudsak på människoblod. Den kan dock övertalas att inte skada en person, om man kastar till den en gurka med det tilltänkta offrets namn inristat på gurkan.

Om man som trollkarl stöter på en kappa, ska man försöka få den att bocka sig. Om kappan gör detta, rinner vatten ut ur dess hålighet och djuret förlorar då sin styrka.


Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.