FANDOM


Kelpie

Kelpien är den vattenande som finns i Storbritannien och på Irland. Kelpien kan anta flera olika skepnader, men oftast tar den formen av en häst med en man av sjögräs. Kelpien lurar upp sitt offer på ryggen för att rida, men dyker istället ner till botten av vattendraget för att sluka sin ryttare. Det enda sättet att rädda sig undan kelpien är att trolla på den ett betsel som gör den foglig.

Världens största kelpie återfinns i Loch Ness-sjön i Skottland, och kallas av mugglare för "Nessie". Kelpien där tycker om att anta formen som ett ormliknande sjöodjur. Observatörer från den Internationella Trollkarlsfederationen förstod snabbt att det inte var ett riktigt sjöodjur det rörde sig om, utan en kelpie. Varje gång mugglarforskare närmar sig, antar kelpien formen av en utter och sedan tillbaka till ormform när kusten är klar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.