FANDOM


Kvickevicken är en oerhört sällsynt fågel och dessutom fridlyst. Den är klotrund, har lång tunn näbb och gnistrande rubinaktiga ögon. Gyllene kvickevicken flyger enormt snabbt.

Kvickekvicken är föregångaren till den gyllene kvicken som används i Quidditch. Fågeln slutade användas på 1300-talet, då den nästan blev utrotad.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.