FANDOM


Legilimering är en magisk egenskap. Den som behärskar legilimering bemästrar förmågan att dra ut känslor och minnen ur en annan persons hjärna. Det går att försvara sig mot legilimering, så kallad ocklumenering. Ocklumenering är konsten att försegla hjärnan och tankarna mot påverkan och intrång från andra på magisk väg, så kallad legilimering.

En person som på ett skickligt sätt bemästrar legilimering kan på ett korrekt sätt tolka sanningen av en persons tankar och känslor.

Skillnaden mellan ocklumenering och tankeläsning

Enligt Severus Snape ska legilimering inte förväxlas med tankeläsning (HP5, sidan 615). Det är en hårfin skillnad, och det är bara mugglare som talar om tankeläsning. Hjärnan är inte som en öppen bok som öppnas efter behag och undersöks då det passar en. Tankarna är inte inetsade på skallens insida, för att läsas av vilken inkräktare som helst. De som bemästrar ligilimering kan utforska offrens hjärnor, och tolka det de finner på ett riktigt sätt. De som bemästrar ocklumenering kan ljuga inför en person som behärskar legilimering utan att bli upptäckta. Ögonkontakt är ofta ett måste för legilimering.

Legilimering i Harry Potter-serierna

I Harry Potter och Fenixorden undervisar den tidigare Dödsätaren och numera läraren i Trolldryckskonst, Severus Snape, Harry Potter i ocklumenering. Han använder då legilimering för att Harry ska kunna öva på att försegla sin hjärna mot inkräktare, som till exempel Voldemort. Redan i den första boken använder Snape legilimering, utan att vi egentligen får det bekräftat, men Harry tycker sig ha en känsla av att Snape kunde läsa tankar. Snape säger i den sjätte boken att Lord Voldemort är en av de skickligaste personerna i trollkarlsvärlden som någonsin funnits. Voldemort är därför en mycket bra "lögndetektor", och var det redan som ung. Albus Dumbledore har också använt legilimering flera gånger, då han frågade ut folk om Voldemort, och för att komma åt information. Remus Lupin verkar även han bemästra legilimeringen, eftersom han flera gånger i den tredje boken verkade "läsa tankar".

Trollformeln kan används både verbalt och ickeverbalt, och en mäktig trollkarl kan till och med bemästra trollformeln utan trollstav.

Se även

FigurerPlatserVäxter - Magi - Föremål - TrollformlerTrolldrycker - Organisationer - Svartkonster - Quidditch - Elevhem - Årtal och datum - Blod - Familjer - Varelser - Fiktiva böcker - Husdjur - Pengar - Tidningar - Filmer - Skådespelare
Kategoriträd - Huvudsida

Mall:Wikipedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.