FANDOM


Nedan listas, i alfabetisk ordning, trollformler som förekommer i Harry Potter-böckerna.


A

Accio (levitationsbesvärjelse)

Uttal: ['ɑkkio] - Latinska uttalet (film, spel)
['æsio]
Beskrivning: Får objekt att komma till frammanaren.
Sedd/Omnämnd: Mrs Weasley använder den för att få tag på allt skolkgodis från Weasley-tvillingarna. Harry Potter använder den i Harry Potter och den flammande bägaren för att få tag i sin kvast vid första uppgiften i turneringen i magisk trekamp. I Harry Potter och Halvblodsprinsen försöker Harry få tag på ett Horrokrux med hjälp av Accio-besvärjelsen men lyckas inte.
Etymologi: Det latinska ordet accio betyder "jag kallar" eller "jag frammanar".

Aguamenti (Vattenmakande trollformel)

Uttal: ah-gwa-MEN-ti (IPA: Mall:IPA)
Beskrivning: Producerar en kaskad av vatten från frammanarens trollstav eller trollspö.
Sedd/Omnämnd: Troligtvis använd av Mrs Weasley i Harry Potter och Halvblodsprinsen när hon fyllar upp kitteln med soppa ganska fort. Den används också av Fleur Delacour i Harry Potter och den flammande bägaren för att släcka elden på hennes kjol under den första uppgiften i turneringen i magisk trekamp. Harry använder den två gånger i Harry Potter och Halvblodsprinsen, en gång när han försöker ge Dumbledore vatten att dricka för att minska effekterna av Voldemorts trolldryck, och en gång för att släcka elden på Hagrids stuga som Dödsätarna åstadkom.
Etymologi: Troligtvis av de Portugisiska/Spanska orden agua ("vatten") och mente ("sinne").

Alarte Ascendare

Uttal: a-LAR-tay a-SEN-der-ay

Beskrivning: Används för att skjuta upp någonting i luften
Sedd/Omnämnd: Används ickeverbalt av Gildenroy Lockhart i Harry potter och hemligheternas kammare, och av Hermione Granger i Harry Potter och dödsrelikerna
Etymologi: Alate är Latin för ´bevingad´ och ascendare är Latin för ´att uppstiga´.

Alohomora

Uttal: Alo-ho-mora

Beskrivning: Används för att öppna och låsa upp dörrar.
Sedd/Omnämnd: Används genom hela bokserien, först använd av Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten på en dörr på tredje våningen i Hogwarts.Fungerar bara på dörrar som inte är låsta med magi.
Etymologi:

Anapneo

Uttal: ah-NAHP-nee-oh
Beskrivning: Gör målets luftvägar fria, om de är blockerade.
Sedd/Omnämnd: I Harry Potter och halvblodsprinsen kastar Professor Snigelhorn denna trollkonst över Marcus Belby när han håller på att kvävas av en bit mat som han ätit för fort under Snigelklubbens introduktionsmöte på Hogwartsexpressen.
Etymologi: Från grekiskans verb anapneo (αναπνεω), "jag andas in". Jämför med apne.

Anti-fuskformel

Uttal: Okänt
Beskrivning: Kastas på gåspennor för att elever inte ska kunna fuska vid examensprov.
Sedd/Omnämnd: Nära examenstiderna i Harry Potter och de vises sten och Harry Potter och Fenixorden.

Anti-inkränktar förtrollning

Uttal: Okänt
Beskrivning: Fördömelse som kastas i ett område för att förhindra inkräktare från att komma in på området.
Sedd/Omnämnd: I halvblodsprinsen, när Harry Potter och Nymphadora Tonks närmar sig slottet i början av höstterminen.

Antonin Dolochovs Förhäxning

Uttal: Okänt
Beskrivning: Kastas med en huggande gest, och sänder ut zick-zackande lila flammor. Ger inre skador på offret, men inga yttre.
Sedd/Omnämnd: Använd två gånger av Antonin Dolochov i den femte boken när Dumbledores Armé och Dödsätarna kämpade mot varanndra på ministeriet

Aparecium

Uttal: a-pa-REE-see-um
Beskrivning: Gör osynligt bläck synligt, kanske även gör andra osynliga ting synliga.
Sedd/Omnämnd: Först använd i Harry Potter och Hemligheternas kammare, när Hermione Granger försöker göra något synligt i Tom Dolders dagbok.
Etymologi: Latinska verbet aperio betyder "jag gör synligt, jag avslöjar".

Arainia Exumai

Uttal: ah-ray-nee-ah x-oo-may
Beskrivning: Frammanar en ljusstråle från trollstaven som skrämmer iväg spindeldjur.
Sedd/Omnämnd: Använd av Harry Potter i filmen Harry Potter och Hemligheternas kammare för att bekämpa spindelangreppen mot honom, Ron och Fang före de hittar Mr Weasleys gamla bil i Aragogs näste i den förbjudna skogen. Förekommer endast i filmen.
Etymologi: latinets aranea och araneus (spindel) och exuo (klä av sig, befria sig från, skaka av sig)

Arresto Momentum (nedsaktarbesvärjelse)

Uttal: ah-REST-oh mo-MEN-tum
Beskrivning: bromsar/ saktar ner målets hastighet
Sedd/ Omnämnd: Albus Dumbledore använde besvärjelsen trollstavslös i Harry potter och fången från Azkaban.
Etmylogi: Arrester är Anglo-franska för ´att ta till ett stopp´ och Momentum är Latin för ´kraften som uppnåtts under rörelse´

Avada Kedavra (Den dödande förbannelsen)

Se även De oförlåtliga förbannelserna för mer information.

Uttal: a-VAH-da ke-DAH-vra eller A-va-da keh-DAV-ra
Beskrivning: En av de tre "Oförlåtliga förbannelserna". Dödar sitt mål direkt och lämnar inga synliga dödsorsaker. Den går inte att skydda sig mot. Trollkonsten skapar en strimma eller ett sken av grönt ljus.
Sedd/Omnämnd: Många platser; Voldemort använder den för att döda Harrys föräldrar. Slingersvans använder den för att döda Cedric Diggory med Lord Voldemorts trollstav i Harry Potter och den flammande bägaren. Lord Voldemort använder den i duellen mellan honom och Harry i Harry Potter och den flammande bägaren. Snape dödar även Dumbledore med denna förbannelse i "Harry Potter och halvblodsprinsen".mrs Lenstrange använder den mot Sirius Black för att så fort han dör flyttas han själ till själportalen i Harry Potter och Fenixorden. Voldemort använder och så besvärjelsen till att döda hans far och farföräldrar som det berättas om i början av Harry potter och flammande bägaren samt för att ta bort sin själ ur Harry och mot Harry i slutet av Harry potter och dödsrelikerna men förbannelsen kastades tillbaka mot honom själv och han dog.
Etymologi: Det Arameiska order avada betyder "jag förstör/dödar" och kedavra betyder "medan jag talar". Vilket ger Avada Kedavra: "jag förstör medan jag talar". (Det Arameiska "abara kedavra": "jag skapar medan jag talar", jämför med det icke-Harry Potter relaterade Abrakadabra.)

Avertavais

Uttal: av-er-ta-vay
Beskrivning: Får en sak att transfigueras till en annan
Sedd/Omnämnd: Använd av Professor McGonagall i Harry Potter och den flammande bägaren som en del i en Förvandlingskonstlektion.


Avis

Uttal: AH-vis /a'vɪs/
Beskrivning: Förtrollningen skapar en flock fåglar som flyger fram ur användarens trollstav.
Sedd/Omnämnd: Använd i Harry Potter och den flammande bägaren av Mr Ollivander för att testa Viktor Krums trollstav. Kanske också använd av Hermione, i Harry Potter och halvblodsprinsen, då hon förvandlar gyllene kanariefåglar i lektionen Förvandlingskonst.
Etymologi: På Latin betyer avis "fågel".

B

Bombarda

Trollkonst förekommande i Harry Potter-filmerna
Uttal: bom-BAR-dah
Beskrivning: Spränger objekt.
Sedd/Omnämnd: I den tredje filmen, Harry Potter och fången från Azkaban, när Hermione spränger låset till tornet där Sirius Black sitter fängslad.
Etymologi: Från latinska ordet bombus, alternativt italienska bombardare, som betyder "bombardera".

Bombarda Maxima

Uttal: bom-BAR-dah MAX-ih-ma
Beskrivning: Spränger saker, förmodligen en kraftigare version av Bombarda.
Sedd/omnämnd: Använd av Dolores Umbridge i den femte filmen för att komma in i Vid-behov-rummet.
Etymologi: Från latinska ordet bombus, eller det italienska ordet bombardare som betyder "bombardera", maxima kommer förmodligen från "max" eller "maximum", alltså det kraftfullaste man kan komma.

Brackium emendo

Uttal: som det låter
Beskrivning: Tar bort trasiga objekt.
Sedd/Omnämnd: I Harry Potter och Hemligheternas kammare använder professor Gyllenroy Lockman (Guilderoy Lockhart) den för att ta bort benen i Harrys brutna arm.
Etymologi: Latinska ordet bracchium betyder arm och latinska ordet emendo betyder laga.

Bublio (Bubbelhuvudförtrollningen)

Uttal:okänt

Beskrivning: Skapar en magisk lollipop är gott bubbla som fungerar ungefär som en dykarhjälm.
Sedd/omnämnd: Cedric Diggory och Fleur Delacour använder denna besvärjelse under den Magiska Trekampen i fjärde boken för att klara av att vara en längre tid under vatten. Används också av många elever i femte boken, eftersom många kastat stinkbomber och liknande i korridorerna.

C

Colloportus (låsförtrollning)

Uttal: coll-oh-PORT-us /ka, lopoɹ'təs/
Beskrivning Denna trollkonst låser dörrar magiskt och förhindrar dörren från att bli upplåst.
Sedd/Omnämnd: Först använd i Harry Potter och Fenixorden när Neville Longbottom, Harry Potter och Luna Lovegood behövde låsa dörrar i Trolldomsministeriet för att skydda sig mot några dödsätare.
Etymologi: Latinska ordet porta betyder port och grekiska ordet colla betyder lim

Confringo (explosionsförbannelse)

Uttal: con-FRING-go
Beskrivning: Får målet att explodera
Sedd/Omnämnd: Användes av Peter Pettigrew 1981, av Harry Potter i Harry Potter och Halvblodsprinsen, och av Hermione Granger i Harry Potter och dödsrelikerna.
Etmylogi: Confringo är latin för ´jag går sönder´

Confundo

Uttal: CO-nf-un-DO
Beskrivning: En trollkonst som gör sitt mål förvirrad.
Sedd/Omnämnd: Först omnämnd i Harry Potter och fången från Azkaban där Professor Snape antyder att Harry och Hermione har blivit utsatt för Confundus-besvärjelsen för att gå med på Sirius berättelse. I Harry Potter och den flammande bägaren är troligtvis Confundus-besvärjelsen orsaken till att Harry kunde bli utvald som turneringsdeltagare i den magiska trekampen. Den ses för första gången i funktion i Harry Potter och Halvblodsprinsen när Hermione använder den på Cormac McLaggen under Quidditch-uttagningen för vaktare (målvakt). Besvärjelsen orsakar att McLaggen inte lyckas utföra sin sista räddning vilket gör Ron till Gryffindors nya målvakt istället.
Etymologi: Latinska confundere som betyder förvirrad eller perplex.

Crucio (Cruciatus förbannelsen)

Se även De oförlåtliga förbannelserna för mer information.

Uttal: (eller det mellersta 'c:et' uttalat som i klassisk Latin )
Beskrivning: En av de tre "Oförlåtliga förbannelserna". Tillfogar målet obeskrivlig smärta.
Sedd/Omnämnd: Först sedd i Harry Potter och den flammande bägarenBarty Crouch Jr., förklädd till Alastor "Monster-Ögat" Moody, använder det på en spindel i demonstrativt syfte. Senare i samma bok upptäcker Harry att Barty Crouch Jr., Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange och Rabastan Lestrange sändes till Azkaban för att det använde förbannelsen för att tortera Frank och Alice Longbottom, Neville Longbottoms föräldrar, så de blev sinnessjuka. En annan gång i samma bok/film använde Lord Voldemort förbannelsen på Harry när han är på kyrkogården. I Dödsrelikerna använder Bellatrix Lestrange förbannelsen mot Hermione.
Etymologi: Latinska ordet crucio, "jag torterar".

D

Defodio

Uttal: de-fod-io
Beskrivning: gräver bort delar av jord eller sten
Etymologi: Latinska ordet defodio betyder gräva ut

Deletrius

Uttal: Dee-lee-tree-aes
Beskrivning: Får ett föremål att försvinna.
Sedd/omnänmnd: Harry Potter och Fenixorden, används av Molly Weasley på fenixordens ritningar i högkvarteret på grimaldiplan 12 när barnen kommer ner och ser ritningarna.
Etymologi: På latin betyder "deletrius" ungefär "försvinna", "ta bort".

Densaugeo

Uttal:
Beskrivning: Får offrets tänder att växa otroligt fort.
Sedd/omnämnd: Används av Draco Malfoy i fjärde boken. Besvärjelsen var menad att träffa Harry, men den träffade Hermione istället.
Etymologi: På latin betyder dens "tand", och augeo betyder ungefär "jag förstorar".

Diffindo (avskärarbesvärjelse)

Uttal: Dee-feen-dow
Beskrivning: Skär i saker.
Sedd/omnämnd: Används i sjunde boken av Hermione för att skära loss några rep som binder Ron.
Etymologi: På latin betyder 'diffindo' ungefär 'jag splittrar, klyver, delar'.

Duro (härdningsbesvärjelse)

Uttal: DYOO-roh
Beskrivning: Förstenar målet
Sedd/Omnämnd: Hermione Granger använder besvärjelsen i Harry Potter och Dödsrelikerna.
Etmylogi: Duro är Latin för ´jag hårdnar´

E

(Frålax)

Uttal: Fråaleeax
Beskrivning: Förstorar målet.

Engorgio (Förstoringsbesvärjelse)

Sedd/Omnämnd: I Harry Potter och den flammande bägaren förstorar Professor Moody en spindel för att höja effekten av Cruciatus förbannelsen.
Etymology: Det engelska ordet engorged som betyder "bukig" eller "svullen".

Episkey

Uttal: eh-PISS-kay
Beskrivning: Helar småsår.
Sedd/omnämnd: Används av Harry i fjärde boken, efter den första uppgiften. I sjätte boken använder Luna Lovegood denna besvärjelse för att rätta till Harrys brutna näsa; använd av Harry i samma bok för att fixa Demelza Robins' mun.
Etymologi: "Episkeui" ("επισκευή") är grekiskt och betyder "laga" eller "fixa".

Evanesco

Uttal: eh-vah-NESS-co
Beskrivning: Får saker att försvinna.
Sedd/omnämnd: Används av Snape när han upptäcker en dålig trollbrygd (som Harrys till exempel).
Etymologi: Evanesco på latin betyder "försvinna"

Expecto Patronum (Patronus-besvärjelsen)

Se Expecto Patronum för mer information.
Uttal: ex-SPEC-to pa-Tron-um
Beskrivning: Patronus-besvärjelsen är en försvarsförtrollning mot dementorer. Den används för att frammana häxans eller trollkarlens mest positiva känslor, till att vara dennes beskyddare mot en dementor.
Sedd/Omnämnd: Först sedd i Harry Potter och fången från Azkaban, då Remus Lupin gjorde så att DementornHogwartsexpressen försvann. I samma bok ses den också utföras av Harry under en privat lektion med Lupin så att Harry kan skydda sig mot dementorerna. I början av Harry Potter och Fenixorden använder Harry den för att få dementorerna som attackerar honom och Dudley att försvinna. Harry tränar också medlemmar av D.A. att använda besvärjelsen.
Etymologi: De Latinska orden expecto, "jag letar efter" eller "jag inväntar", och patronus som betyder "beskyddare".

Expelliarmus (Avväpningsbesvärjelsen)

Uttal: ex-PELL-ee-AR-muss (Brittiskt /ɛkspɛ'liarmʊs/)
Beskrivning: Denna trollformel används för att avväpna en annan trollkarl eller häxa, oftast får den effekten att trollstaven eller trollspöt flyger utom räckhåll för offret. Den kan också få offret att flyga bakåt någon meter när mycket kraft ligger bakom besvärjelsen. Som visas i Harry Potter och fången från Azkaban, simultan användning av avväpnings-besvärjelsen av många häxor eller trollkarlar kan få offret att flyga bakåt mer kraftfullt.
Sedd/Omnämnd: Först sedd i Harry Potter och Hemligheternas kammare, när Professor Snape avväpnar Professor Lockman i Duellerings klubben. I samma bok använder också Harry besvärjelsen för att få tag på Dolders dagbok från Draco Malfoy. I Harry Potter och fången från Azkaban använder Harry, Ron, and Hermione besvärjelsen samtidigt på Professor Snape vilket leder till att han svimmar. I harry potter och den flammande bägaren så använder Harry Potter besvärjeseln mot Lord Voldemort i en duell. I Harry Potter och halvblodsprinsen används den av Draco Malfoy när han avväpnar Professor Dumbledore.
Etymologi: Kanske en felaktig form av det Latinska ordet expellere som betyder "avväpna" ("-armus", kan komma från engelskans "arm" som i "vapen").

Expulso

Uttal: ex-pol-so
Beskrivning: Spränger objekt.
Sedd/omnämnd: Används av en dödsätare i sjunde boken. Händelsen sker på ett mugglarkaffé strax efter att Ron, Hermione och Harry transfererat sig bort från brölloppet)

F

Ferula (Bandageringsbesvärjelse)

Uttal: fer-ROOL-lah

Beskrivning: Bandagerar målet

Sedd/Omnämnd: Används av Remus Lupin i Harry Potter och Fången från Azkaban

Etmylogi: Ferula är det Latinska namnet på en växt romarna ibland använde som spjälor.

(Fidelius-besvärjelsen)

Uttal: Fidelio
Beskrivning: Denna komplexa besvärjelse möjliggör att hemlig information göms inuti själen på mottagaren, Hemlighetsväktaren. Informationen går då inte att få tag på om inte Hemlighetsväktaren väljer att ge ut informationen; inte ens de som fått informationen från Väktaren kan ge den vidare till andra.
Sedd/Omnämnd: Det har hittills bara varit två användningar av besvärjelsen:
Etymologi: Latinska ordet fidelis som betyder "trogen" eller "lojal".

Finite (Incantateum)

Uttal: Fi-nite in-can-tat-eum
Beskrivning: Stoppar förtrollningar eller verkan av förtrollningar.
Sedd/omnämnd: Använd av Snape i andra boken för att återställa ordning i duelleringsklubben. Används av Lupin i femte boken för att stoppa Tarantallegra-förhäxningen som kastats på Neville.Hermonie använde den när Harry blev jagad av en dunkare i andra boken. Används av Luna Lovegood när hon räddar Harry Potter som blivit förstelnad av Draco Malfoy på hogwartsexperessen i Harry Potter och halvblodsprinsen.

(Vera Verto)

Uttal: veraverto
Beskrivning: Förvandlar ett djur till bägare.
Sedd/omnämmd: Används först i Harry Potter och Hemligheternas kammare under en lektion i Förvandlingskonst. Professor McGonnagall får sin fågel till en silverbägare medan Ron får en råtta att bli till en bägare, men en brun hårig med svans ...

Flagrate

Uttal: Flag-RAYT
Beskrivning: Utövarens trollstav kan lämna glödande märken på föremål.
Sedd/omnämnd: Använd av Hermione på Mysteriedepartementet i femte boken för att märka ut vilka dörrar de redan letat igenom.
Etymologi: Kommer från det latinska ordet fragrate som betyder bränna.


Furnunculus

Uttal: ?
Beskrivning: Framkallar stora bölder på offret.
Sedd/omnämnd: Använd av Harry i fjärde boken. Förhäxningen var menad att träffa Malfoy, men den träffade Goyle istället.

G

Geminio

Uttal: Yeah-MIN-io

Beskrivning: Kopierar ett föremål.

Sedd/omnämnd: Används av Hermione på en horrokrux i sjunde boken.

Etymologi: 'Geminio' betyder på latin 'dubbla' eller 'upprepa'. Kan också komma från ordet gemini, vilket betyder "tvilling".

Glissio

Uttal: Glissi-o

Beskrivning: Förvandlar trappor till rutchbanor

Sedd/omnämmnd: Hermione använder den på en trappa i sjunde boken när två dödsätare är på väg uppför den

H

Homenum Revello

Uttal: He-men-iO re-VA-ler

Beskrivning: Visar mänsklig närvaro

Sedd/omnämnd: Används av Hermione Granger när de kommer till Grimmaldiplan 12 i Dödsrelikerna. Används också av en Dödsätare i Xenophilius Lovegood hus efter att Xenophilius hävdar att Harry Potter är på andra våningen i Harry Potter och Dödsrelikerna

I

Incarcerus

Uttal:
Beskrivning: Rep ringlar sig om motståndaren så att denne blir oförmögen att röra sig.
Sett/Omnämnd: Umbridge använder bland annat denna emot kentaurerna i den förbjudna skogen.
Etymologi:

Impedimenta

Uttal:
Beskrivning: Stoppförtrollningen. får saker att stanna eller stötas bort.
Sedd/Omnämnd: Används först i fjärde boken då Harry kommer att få nytta av den i trekampsturneringen. Förekommer sedan i resten av böckerna på varierande stycken.

Imperio (Imperius förbannelsen)

Se även De oförlåtliga förbannelserna för mer information.

Uttal: im-PEER-ee-oh (
Beskrivning: En av de tre "Oförlåtliga förbannelserna". Orsakar målet att göra vad än kastaren av förbannelsen säger. De som har stark vilja kan lära sig att motstå förbannelsens effekt.
Sedd/Omnämnd: Många platser. I Harry Potter och den flammande bägaren använder Barty Crouch Jr., förklädd till Alastor "Monster-Ögat" Moody, förbannelsen på en förstorad spindel för en demonstration av dess effekt. I sjätte boken är Madam Rosmerta ett offer för förbannelsen.
Emytologi: Latinska ordet imperium betyder befallning eller högsta makten.

Impervius

Uttal:
Beskrivning: Får något att bli vattenavstötande
Sedd/Omnämnd: I tredje boken under den hemska quidditchmatchen. Hermione kastar den på Harrys glasögon.
Emytologi:

Incendio

Uttal: in-SEN-di-oh
Beskrivning: Tänder en liten snabb eld.
Sedd/Omnämnd: Bland annat i Harry Potter och halvblodsprinsen, då dödsätaren Bellatrix sätter eld på Hagrids stuga. Senare nämner Ginny att hon försökt använda den för att få lite ljus, men inget hände.
Etymologi:Latinska ordet incendiaires betyder brand.

K

(Kompassbesvärjelse)

Uttal: "peka åt norr"
Beskrivning: Om man säger "peka åt norr" så pekar trollstaven ditåt. Oklart om det funkar med andra väderstreck.
Sedd/omnämnd: Harry använder denna besvärjelse när han ska slutföra den tredje uppgiften i fjärde boken.

L

Lacarnum inflamare

Uttal: La-kar-noum in-fLa-maere
Beskrivning: Frambesvärjar en liten eld. En motsvarighet till incendio.
Sedd/Omnämnd: I filmen om Harry Potter och de vises sten använder Hermione den här på snapes klädnad under den första quidditchmatchen för att hans förhäxning på harrys kvast ska släppa.
Etymologi: Okänd

Lamslå (Lamslagnings-besvärjelsen)

Uttal: Som det låter.
Beskrivning: En strimma rött ljus bildas och den som träffas av besvärjelsen blir tillfälligt förlamad i hela kroppen.
Sedd/Omnämnd: Används ofta genom hela serien.
Etymologi: Svenskans lamslå. Översatt från engelskans stupefy, "bedöva, förslöa".


Levicorpus

Uttal: Lev-i-COR-pus
Beskrivning: Hissar upp någon i vristen. I filmerna Stöter någon hårt bakåt så att han/hon landar på ryggen.
Sedd/Omnämnd: Snape uppfann denna besvärjelse, men den sprids snabbt och används av t.ex. James Potter. I filmen använder Luna den på en Dödsätarna under slaget på ministeriet i filmen Harry Potter och Fenixorden.
Etymologi: Latinets levare, "lyfta upp" och corpus, "kropp".

Liberacorpus

Uttal: lee-bera-corrpuss
Beskrivning: Motverkar Levicorpus.
Sedd/omnämnd: Harry använder denna besvärjelse på Ron när han kastat Levicorpus på honom tidigare.
Etymologi: Latinets liberare, "befria" och corpus, "kropp".

Locomotor Mortis (Benlåsnings-förbannelsen)

Uttal: LOW-co-MOW-tor MORE-tis /loˌkomoˈtr̩ moʴˈtɪs/
Beskrivning: Låser fast benen tillsammans, vilket hindrar offret från att röra på dem.
Sedd/Omnämnd: Används av Draco MalfoyNeville Longbottom i Harry Potter och de vises sten.
Etymologi: Engelskans locomotion, "rörelse". Latinska mortis, "av död".

Lumos

Uttal: Lu-mås
Beskrivning: Tänder en glimma längst fram på trollstaven
Mall:IPA2)
Beskrivning: Skapar en smal strimma ljus från trollstavens eller trollspöts spets. Professor Lupin använder den även i Harry Potter och Fenixorden för att skapa en liten eld (stark nog att bränna hål i ett papper) Lagar även målet om det är litet nog.
Sedd/Omnämnd: Används ofta genom hela serien.
Etymologi: Latinska lumin, "ljus".

Lumos Maxima

Uttal:: LUU-moss MAx-i-ma
Beskrivning: Skapar ett större alternativ till Lumos.
Sedd/Omnämnd: Används ofta genom hela serien.
Etymologi: Latinska lumin, "ljus" och maximus "max".

M

Morsmordre

Uttal: Mors-MORE-dreh /moʴzmoʴˈdrʌ/
Beskrivning: Frammanar Mörkrets Märke.
Sedd/Omnämnd: Används av Barty Crouch Jr. i Harry Potter och den flammande bägaren. I Harry Potter och Halvblodsprinsen ses märket över slottet för att lura Dumbledore till sin död. Besvärjelsen skapades av Lord Voldemort, och användes enbart av honom och Dödsätarna. Det finns två egentliga resultat av formeln. Antingen skickas det upp en bild av en dödskalle med en ringlande orm i munnen högt upp i luften. Detta för att visa att man har utfört en av de oförlåtliga förbannelserna under märket. Det andra resultatet är ett märke på Dödsätarnas kroppar (i form av en orm). Då Voldemort kallar på Dödsätarna rör han vid märket, och då känner alla med det smärta i det, och kommer omedelbart till platsen där Voldemort finns.
Etymologi: Latinska ordet mors, "död", och mordere, som betyder "att bita".


Muffliato

Uttal: Mu-ff-liii-a-to
Beskrivning: Skapar ett surrande ljud i offrets öron så att de inte hör konversationer på nära håll. Skapad av Halvblodsprinsen.
Sedd/omnämnd: Använd av Harry för att försäkra sig om att Madam Pomfrey inte hör hans och Rons konversation.

N

Nox

Uttal: nåx
Beskrivning: Upphör ljuset efter en lumos-besvärjelse
Sedd/Omnämnd: I filmen Harry Potter och fången från Azkaban, då Harry ser att Snape kommer på sin magiska karta över hogwarts medans han smyger omkring i korridorerna.
Etymologi: Kan ha ursprung ur latinets Noctum= natt eller mörker.

O

Obliviate (Minnesförtrollningen)

Uttal: oh-BLIV-ee-ate
Beskvirning Används för att förstöra eller ändra en persons minne från en viss händelse.
Sedd/Omnämnd Först använd i Harry Potter och Hemligheternas kammare av Gyllenroy Lockman på Harry och Ron; trollformeln slog fel på grund av den trasiga trollstaven, och Lockman tappade det mesta av sitt minne. Även använd på en Mugglare under världsmästerskapen i Quidditch i Harry Potter och den flammande bägaren. Trollformeln används oftast mot Mugglare som sett eller uppfattat någonting av den magiska världen. Trolldomsministeriets personal, som är specialutbildade för att modifiera Mugglares minnen kallas Oblivatorer. Trollkonsten kan brytas med hjälp av kraftfull magi, eller extremt olaga tvång, som Lord Voldemort gjorde för att tortera Bertha Jorkins för att få henne att berätta saker i detalj, som Barty Crouch Sr fått henne att glömma genom att använda trollformeln.Förtrollningen används två gånger i "Harry Potter och dödsrelikerna Del 1", både på Hermiones föräldrar och dödsätarna Dolochov och Rowle.
Etymologi: Latin oblivisci, "glömma".

Oculus reparo

Uttal: ÅCK-ulus re-PA-ro
Beskrivning: Används för att laga glasögon.
Sedd/omnämnd: Används av Hermione Granger för att laga Harry Potters glasögon på skoltåget i Harry Potter och de vises sten.
Etymologi: Latin oculus, "öga" och reparo, "jag reparerar". Ordagrant betyder formeln "Jag, som är ett öga, reparerar", eftersom oculus är nominativ. Möjligtvis är det en felöversättning till latin av JK Rowling, och att den egentliga böjningsformen skulle vara oculum, vilket ger innebörden "Jag reparerar ögat". Detta har dock aldrig bekräftats av Rowling.

P

Petrificus Totalus (Kroppslåsnings-besvärjelsen)

Uttal: peh-TRIH-fih-cus toh-TAH-lus
Beskrivning: Låser fast hela kroppen på offret, som oftast faller till marken.
Sedd/Omnämnd: Först använd i Harry Potter och de vises sten av Hermione, som försökte hindra Neville från att stoppa henne, Harry Potter och Ron från att gå ut från uppehållsrummet på deras jakt att finna De vises sten. Neville använder den på Antonin Dolochov i Harry Potter och Fenixorden. Används av Draco Malfoy i Harry Potter och halvblodsprinsen för att paralysera Harry som gömde sig i Dracos kupé på Hogwartsexpressen. Professor Dumbledore kan ha använt en icke-verbal kroppslåsningsbesvärjelse på Harry i Harry Potter och halvblodsprinsen för att hindra honom från att avbryta Dumbledores konversation med Draco Malfoy. Hermione använder besvärjelsen i "Harry Potter och dödsrelikerna Del 1" efter attacken på bröllopet, när två dödsätare kommer in i café och det blir en liten kamp.
Etymologi: Latinska petra, "sten" och fieri (perfekt particip factus), "att bli"; totalus kommer från latinska "totus" som betyder "helt".

Protego

Uttal: pro-TAY-go (IPA: [pɹəʊ.'teɪ.gəʊ]) eller pro-TEH-go
Beskrivning: Det bildas ett slags sköld runt om trollkarlen. Den magiska auran (skölden) står emot svaga och medelstarka besvärjelser och trollformler som riktas emot den. Den skickar också tillbaka förtrollningen.
Sedd/Omnämnd: Först sedd i Harry Potter och Den flammande bägaren. Också använd av Harry Potter i Harry Potter och fenixorden, när han skyddar sig från Snapes intrång bland hans minnen.
Etymologi: På latin betyder protege ungefär "jag skyddar"

Proteusförtrollning

Uttal:?
Beskrivning: Gör så att om originalet ändras så ändras även dess kopior.
Sedd/Omnämnd: Denna besvärjelse i Harry Potter och Fenixorden i samband med skapandet av Dumbledores Armé. För att diskret kunna bestämma tidpunkter för deras möten så hade Hermione kastat denna Proteusbesvärjelse över ett antal falska galleoner. När Harry ändrade på originalet så blev de andra mynten varma och visade samma siffror som på Harrys. Proteusförtrollningen är för övrigt en väldigt avancerad förtrollning som utförs först det 7:e året inom FUTT-examens nivå.
Etymologi:


R

Reducio

Uttal: Red-DUCKT-oh Mall:IPA2)
Beskrivning: Gör ett förstorat objekt mindre. Motsats-besvärjelse till Engorgio.
Etymologi: Engelskans reduce, "att krympa".

Reducto (Reductor-förbannelsen)

Uttal: Re-DUCK-toe (Mall:IPA2)
Beskrivning: Spränger objekt i kastarens riktning.
Sedd/Omnämnd: I Harry Potter och den flammande bägaren använder Harry den på en av häckarna i sista uppgiften av turnering i magisk trekamp vilket bränner ett litet hål i häcken. I Harry Potter och Fenixorden använder medlemmar av Dumbledores Armé besvärjelsen för att förstöra profetior i Mysterieavdelningen i Trolldomsministeriet. I Harry Potter och halvblodsprinsen används den i ett försök att förstöra en osynlig barriär som endast Dödsätare kan komma igenom, men försöket misslyckas.
Etymologi: Engelskans reduce, "reducera; förstöra".

Relashio

Uttal:
beskrivning: Tvingar anfallaren eller föremål att släppa taget om den de håller fast.
Sedd/omnämnd:
  • Harry använder denna besvärjelse när han blir anfallen av grindyloggerna i fjärde boken, andra uppgiften.
  • Hermione använder den på de kedjor som håller fast mrs Cattermole i sjunde boken.

Rennervate (återuppväckartrollformel)

Uttal: RENN-a-vate

Beskrivning: Väcker målet från medvetslöshet

Sedd/Omnämnd: Amos Diggory använde den i Harry Potter och den flammande bägaren, och Harry Potter använde den i Harry Potter och Halvblodsprinsen.

Etmylogi: Rennervate är Latin och betyder ´att ingjuta kraft i´

Reparo

Uttal: Re-PAR-oh (
beskrivning: Lagar ett trasigt föremål

Mall:IPA2)

Beskrivning: Används för att reparera objekt.
Sedd/Omnämnd: Många gånger i serien. Först sedd använd i Harry Potter och de vises sten av Hermione Granger som lagar Harrys glasögon, men då säger hon Oculus Reparo, okänt varför (det är svåröversatt till svenska men betyder ordagrant något i stil med "Jag, som är ett öga, reparerar". Det har spekulerats i om det kan röra sig om en felaktig översättning till latin, och att formeln var avsedd att betyda något annat, men det är inte känt om så är fallet). Eftersom krossade objekt ofta beskrivs som om de har flugit ihop, kanske denna trollkonst gör så att tiden går bakåt inom små områden. Dock kommer inte innehåll i de trasiga objekten tillbaka in i det. I Harry Potter och Fenixorden krossar Harry en skål av Mörtlappselixir han använt för skadorna från Umbridges kvarsittning. Han lagar skålen men elixiret är fortfarande utspritt på golvet.
Etymologi: Latinska reparare, "att reparera".

Rictusempra (Kittlings-besvärjelsen)

Uttal: RIK-too-SEM-pra
Beskrivning: Kittlar mottagaren, vilket leder till okontrollerat skrattande.
Sedd/Omnämnd: Används av Harry PotterDraco Malfoy i Harry Potter och Hemligheternas kammare under deras duell i Duelleringsklubben.
Etymologi: Latinska rictus, "munnen (vidöppen i skratt eller grimas)" och semper, "alltid".

Riddiculus

Uttal:som det låter
Beskrivning: Får en varelse som man är mest rädd för att se ut som något roligt.
Sedd/Omnämnd: Används i professor Lupins lektioner i försvar mot svartkonster i Harry Potter och fången från Azkaban.
Etymologi: engelskans ridiculous, som betyder löjlig, komisk.

S

Sectumsempra

Uttal: Sek-tum-SEM-pra

Beskrivning: Som om någon skär av en kroppsdel med en kniv(Beroende på var man siktar).

Sedd/Omnämnd: En trollformel som uppfanns av Severus Snape. Harry Potter hittar den i sin begagnade trolldrycksbok i Harry Potter och Halvblodsprinsen, där den används av Harry Potter mot Draco Malfoy då de duellerar på pojktoaletten. Användes av Severus Snape när han skar av George Weasleys öra i sjunde boken.

Serpensortia

Uttal: Ser-pen-SOR-tia.

Beskrivning: Tillkallar en sorts orm från staven. Uppfanns utav Salazar Slytherin.

Sedd/Omnämnd: Draco Malfoy använde den mot Harry i en duell i Harry Potter och Hemligheternas kammare.

Silencio

Uttal: silencia

Beskrivning: Tar bort rösten från människor, oklart om detta också gäller föremål.

Sedd/omnämnd: Använd av Hermione Granger i kampen mot Dödsätarna i femte boken. Hon tystar ner dödsätarna så att de inte kan uttala besvärjelser. En dödsätare använder dock en icke-verbal besvärjelse mot Hermione, se Antonin Dolohovs Förhäxning.

Etymologi: Av latinets 'silentium' som betyder tystnad, via spanskans 'silencio' med samma betydelse.

Solidarus

Uttal: Okänt

Beskrivning: Kastas på någon för att förhindra att de försvinner genom spöktransferens.

Sedd/Omnämnd: Kastas av Albus Dumbledore på Dödsätarna på Mysterieavdelningen i bok 5. Kastas antagligen också av Dödsätarna i Hogsmeade i bok 7.

Sonorus

Uttal: So-NO-rus

Beskrivning: Förstorar rösten så den låter som en megafon.

Sedd/Omnämnd: Albus Dumbledore använde denna trollformel ett antal gånger under den Magiska Trekampen.

T

Tarantallegra (Gelébens-besvärjelsen)

Uttal: Ta-RAN-ta-LEG-rah
Beskrivning: Får offrets ben att dansa okontrollerat.
Sedd/Omnämnd: Används av Draco Malfoy under hans och Harrys duell i Duellerings klubben. En Dödsätare kastar även denna besvärjelse över Neville Longbottom i Harry Potter och Fenixorden.
Etymologi: Italienskans tarantella, en snabb country dans en gång populär i delar av Italien och allegro, en musikterm som betyder "kvick".

Tunglåoss

Uttal: som det låter
Beskrivning: Klistrar fast offrets tunga mot gommen så att offret inte kan prata. Skapad av Halvblodsprinsen.
Sedd/omnämnd: Harry använder denna förhäxning på Peeves och Argus Filch i sjätte boken.

U

(Uppmuntringsbesvärjelsen)

W

Waddiwasi

Uttal: WAD-ee-WAH-see
Beskrivning: Skjuter iväg ett föremål i hög hastighet.
Sedd/Omnämnd: Används av Lupin när han ska ta ut ett tuggumi från ett nyckelhål i Harry Potter och fången från Azkaban.
Etymology:

Wingardium Leviosa (Svävnings-förtrollningen)

Uttal: Win-GUARD-ee-um Le-vee-OH-sah (Mall:IPA2)
Beskrivning: Får objekt att sväva fritt.
Sedd/Omnämnd: Först sedd i Harry Potter och de vises stenProfessor Flitwicks första-års elever övar denna trollkonst. Senare samma år kastar Ron denna förtrollning över klubban från ett troll. Harry använder den även under jakten på Bellatrix Lestrange i Mysterieavdelningen för att flytta på hjärnorna som blockerar vägen för honom, och i Harry Potter och dödsrelikerna när Ron använder den för att stänga av trädet då dem ska gå ner till Voldemort i Den Spökande Stugan.
Etymologi: "Wingardium" innehåller engelskans wing, "vinge", "(-ardium)" kommer troligtvis från latinska arduus, "brant". "Leviosa" kommer troligtvis från latinska levis, "ljus", men innehåller levi som är ett prefix och betyder "att höja".

Ä

Ät sniglar

Uttal: Som det låter
Beskrivning: Offret får sniglar i magen och kommer att spy sniglar.
Sedd/omnämmnd: I Harry Potter och Hemligheternas kammare försöker Ron att kasta denna på Draco Malfoy. Trollformeln stöter tillbaka på grund av att Rons stav var trasig.

Källa

Artikeln är, helt eller delvis, en översättning från engelskspråkiga Wikipedia.

FigurerPlatserVäxter - Magi - Föremål - TrollformlerTrolldrycker - Organisationer - Svartkonster - Quidditch - Elevhem - Årtal och datum - Blod - Familjer - Varelser - Fiktiva böcker - Husdjur - Pengar - Tidningar - Filmer - Skådespelare
Kategoriträd - Huvudsida

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.