FANDOM


PixieProfile
Pixie är allra vanligast i det engelska grevskapet Cornwall. Pixien har en stark, lysande blå färg och blir två och en halv decimeter hög och anses som mycket busig och en sann upptågsmakare.

Trots att pixien saknar vingar kan den flyga och påstås lyfta oförsiktiga människor i örat för att sedan hänga dem i trädtoppar, alternativt på hustak.

Pixiernas språk låter för människor som ett pipigt tjatter och förstås bara av deras artfränder. Pixien får ungar tidigt och ofta.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.