FANDOM


Prefekt är en utnämning man kan få på Hogwarts. Att vara prefekt innebär att man är ett föredöme för andra elever och ska även hålla koll på andra elever. Prefekter ska patrullera i Hogwarts expressen och när alla anlänt till skolan ska prefekterna se till att inga skolregler bryts och straffa de som gör det i alla fall (vanligtvis genom att dra bort poäng från elevhemmen).

I varje elevhem finns det en försteprefekt. En försteprefekt är ett extra bra föredöme.

Om man har blivit utnämnd till prefekt får man ett litet märke, tillsammans med boklistorna, innan skolan börjar. Märket sätter man på sin klädnad för att visa att man är prefekt. 

Kända prefekter

Hufflepuff

Gryffindor

Ravenclaw

Slytherin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.