FANDOM


Runormen är orange med svart mönster, mellan 18 och 21 meter lång och trehövdad. Runormen lever endast i Burkina Faso, där den är ett relativt populärt husdjur.

Vart och ett av runormens huvud har en uppgift. Det ena planerar, det andra drömmer och det tredje kritiserar det andra två huvudena. Man kan ofta se en runorm med bara två huvuden, efter som planeraren och drömmaren tillsammans bitit av det kritiska huvudet.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.