En trollformel är en kontrollerad kort skur av magi som påverkar världen på ett övernaturligt sätt, som genom att få föremål att sväva, frambringa eld eller vatten, eller verka bedövande. Vanligtvis utövas de av magiker, såsom häxor och trollkarlar , och detta kallas att trolla. Trollformler kastas ofta för att utföra en specifik uppgift, och trollstavar, gestikulationer, och ordkombinationer förenklar utförandet väsentligt. Trollstavar ger ofta ifrån sig strålar av ljus när trollformeln värkar genom den, och trollformler kan missa om de riktas fel, undvikas, eller blockeras. Blockering kan ske antingen genom ett objekt som ställs i vägen eller genom en kollision med en annan trollformel.

Generellt sett finns sju kategorier av trollformler;

 1. Motformler
 2. Besvärjelser
 3. Transfigurationsformler
 4. Helande trollformler
 5. Fördömelser
 6. Förhäxningar
 7. Förbannelser

Användning

För att en trollformel ska fungera krävs det ofta fyra huvudfaktorer;

 • Trollstavsrörelse
 • Indikation (ord)
 • Koncentration
 • Avsikt

Om man inte flyttar sin trollstav på rätt sätt, inte uttalar indikationen ordentligt, inte kan behålla sin koncentration, och/eller inte behåller rätt avsikt i åminnelse, kommer trollformeln att misslyckas eller slå slint. Det bör noteras att trollformler kan utföras utan både indikation, trollstavsrörelse, och trollstav, men denna metoden är mycket svårare, och används oftast bara i undervisningen Hogwarts under sjätte och sjunde året. De flesta indikationer är från latinska språket, men det finns också några indikationer på andra språk; såsom ät sniglar eller obliviate. Trollformler kan också ha flera indikationer på olika språk, men avsikten, och trollstavsrörelsen är alltid densamma.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.