FANDOM


Wizarding Schools Map LR

Trollkarlskolorna utplacerade på karta.

Trollkarlsvärlden eller Magiskt samhälle är det samhälle där häxor och trollkarlar bor och integrerar separat från Mugglarvärlden. De två samhällena är skilda med förtrollningar, förhäxningar och sekretess. Trollkarlar är förbjudna att avslöja något som har med Magi att göra för mugglarvärlden enligt Internationella stadgan för trolldomssekretess. Varje land har ett trollkarlsstyre så som Trolldomsministeriet eller Trollkarlsrådet. Trollkarlarnas internationella förbund är ett internationellt trollkarlsstyre.

Magi lärs genom träning, studerande och formell skolgång men kan inte läras ut till Mugglare. Att ha icke-magiska färdigheter, som exempelvis att plocka ett lås med en hårnål är otroligt ovanliga till den nivå att det nästan inte finns. Magi används för allt i trollkarlsvärlden, inklusive matlagning, städning, resor, kommunikation, barnuppfostran och medicinsk behandling. I grund och botten kan magi ses som verken moraliskt eller omoraliskt och det är endast trollkarlens avsikt med förtrollningen som bestämmer om den är god eller ond. Exempelvis kan inte Cruciatusförbannelsen tortera offret om inte förövaren verkligen vill att det ska utföras. Trollkarlsvärldens teknologi ligger ungefär i medeltida ålder (då Hogwarts exempelvis inte har några hissar utan bara trappor), eftersom användningen av magi gör att man inte behöver utvecklad teknologi, plus att magi ger störningar i elektriska utrustningar.

Regering

Brittiska Trolldomsministeriet

MinistryOfMagicLogo - Cursed Child

Trolldomsministeriets symbol.

Trolldomsministeriet är Storbritanniens centrala myndighet, som styr byråkrati, brottsbekämpning och lagstadgade för trollkarlar. Ministeriet upprätthåller många avdelningar och kontor och är ett mycket effektivt organ. Trolldomsministeriet styrs av en ledare vid titel Trolldomsministern. Politiskt sett är det ingen separation mellan verkställande, lagstiftande och rättsliga grenar av makten. Ministern väljs men det är oklart om det är allmänna trollkarlsvärlden eller någon annan som väljer honom trots att det verkar finnas lite inflytande från allmänna trollkarlsvärlden. Det finns ingen fast tid hur länge man får vara trolldomsminister och den längsta kända tiden satt Faris Spavin som satt från 1865 till 1903, totalt 31 år.

Wizengamot och Magiska rättsrådet dömer de som har brutit mot lagen i trollkarlsvärlden. Rättegången består av en kort utfrågning utan advokat eller rätt att överklaga och den som kan bli dömd kan som straff exempelvis bli skickad till Azkaban. I fall där individer har fängslats via försiktighetsåtgärd (i fallet: Rubeus Hagrid), utan rättegång under falskt vittne (i fallet: Sirius Black), utan självförsvar under falska minnesförbannelser (fall i punkt: Morfin Gaunt och Hokey husalfen) eller under Imperius Curse (i fallet: Sturgis Podmore), ber Wizengamot knappast om ursäkt utan fortsätter bara med sitt arbete.

Trolldomsministeriet styr mycket av trollkarlarnas liv bland annat infrastrukturen, inre angelägenheter mellan trollkarlar och andra magiska varelser, intern säkerhet i trollkarlsvärlden, icke-förhandlingsbart material och sport.

Förenta staternas magiska kongress

MACUSA Logo

Förenta staternas magiska kongress är det magiska organet som styr i USA. Det leds av Presidenten av magiska kongressen i USA. Till skillnad från USAs kongress som är uppdelad i senat och representanthus så är den magiska kongressen bara ett hus. Den magiska kongressen ligger i Woolworth-byggnaden i centrala New York City.

Magiska kongressen i USA grundades 1693 som en direkt följd på häxförföljelserna i Salem. Magiska kongressen utför ungefär samma arbete som trolldomsministeriet gör i Storbritannien.

Internationella stadgan för trolldomssekretess

Otroliga resurser läggs ned på att den magiska världen ska hållas hemlig för Mugglare. Förtrollning av Mugglaregendom är förbjudet, underåriga trollkarlar är begränsade från att använda magi utanför skolans område utan licens och någon som helst uppenbart försök till magi är straffbart. Dessa lagar skapades internationellt för hela trollkarlsvärlden och ministerierna för de olika länderna ser till att de hålls.

Ministeriet svarar inte på någon del av mugglar-regeringen men är skyldig att informera premiärministern i mugglarvärlden om det sker händelser som kan påverka även mugglare. Exempel på dessa händelser kan vara brottslingar på flykt eller en stor import av Magiska varelser. Andra som även får veta om trollkarlsvärlden är släktingar till trollkarlar som är Mugglare

Geografi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.