FANDOM


Vattufolk är medvetande vidunder som lever under vattnet. De hittas över hela världen. Deras seder och vanor är mystiska. Likt kentaurerna erbjöds de klassificeringen varelse, men de tackade nej då de inte ville hamna i samma kategori som Vampyrer och Haggor. Vattufolk kan andas ovanför vattenytan en kort stund, men det är okänt om de någonsin faktiskt lämnar sitt naturliga habitat.

Historia

Vattufolket kan dateras bak till det antika Grekland, där de först var kända som sirener. I modern tid finns vattufolket över hela världen.

Vattufolkets relation med trollkarlar har genom historien varit lite ostadigt. Elfrida Clagg vägrade att acceptera vattufolket som varelse då hon menade att den klassifikationen var ämnad åt de som kunde prata mänskligt språk. Elfrida tyckte att Vattiska inte var tillräckligt bra då det inte kunde förstås ovanför vattnet. Hennes beslut upprörde både vattufolket och deras allierade, kentaurerna.

Minister Grogan Stump gjorde om definiering 1911 vilket tillät vattufolket att klassificeras som varelser. Denna gång tackade de nej då de inte ville hamna i samma kategori som Vampyrer och Haggor.

Trots att de klassades som vidunder 1692 övertalades en delegation av vattufolk att vara med på Internationella Förbundet för Trollkarlar för att hjälpa till att besluta hur man skulle agera för att gömma diverse magiska varelser för mugglare.

Någon gång under 1800-talet blev häxan Mirabella Plunkett kär i en vattuman som levde i Loch Lomond. När hennes familj misstyckte om deras äktenskap förvandlade hon sig själv till en haddock och försvann.

Under Dolores Umbridges karriär på Ministeriet föreslog hon att vattufolket skulle samlas in och märkas, ett uttryck för hennes motvilja för allt som har ett människoliknande utseende. Detta togs dock aldrig i handling.

Hogwarts Skola för Häxkonster och Trolldom

En koloni av vattufolk lever i Svartsjön som ligger vid Hogwarts. De spelar en viktig roll i den andra uppgiften i den magiska trekampen 1994, då de gick med på att hålla fyra personer i en förhäxad sömn i deras by i en timme och skydda dessa tills deras förkämpe anlände.

Beskrivning

One of the Merpeople of Hogwarts Lake (Concept Artwork)

En av selkierna i Svartsjön

Vattufolk ser ut som en blandning mellan en människa och en fisk, de är dock inte halvvarelser. Precis som människor förekommer vattufolk i en rad olika skepnader. Majoriteten av vattufolket i Svartsjön hade grönt hår, gula ögon och gråaktig hy. De hade även silvriga fenor.

Vattufolk verkar vara längre en människor. 210 cm är inte en ovanlig längd, speciellt inte för en selkie.

Vattufolk delas in i en del underarter beroende på var de bor. De äldsta vattufolket kallades sirener och var från Grekland. I moderna tider verkar vattufolk som lever i varmare vatten ha ett vackrare utseende, medan de som bot i kallare vatten som exempelvis selkierna i Skottland och merrowerna från Irland inte anses lika vackra som det övriga vattufolket.

Samhälle och kultur

Vattufolk är förnuftiga varlser. Deras exakta intelligensnivå i jämförelse med människor är dock okända. De har många egenskaper som djur inte har. Vattufolk har ett utvecklat språk, Vattiska, och tycker om att skapa musik.

Vattufolk bor i välorganiserade samhällen och har vid kända tillfällen domesticerat andra varelser som Grindyloggar, Hippocampus och Lobalug. Andra tecken på deras intelligens är deras kunskap inom vapentillverkning, tillverkning av konst och smycken samt en förmåga att kommunicera via gester till de som inte pratar Vattiska.

Bakom kulisserna

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.