Ett vidunder är ett magiskt väsen som inte har tillräcklig intelligens för att förstå lagarna i det magiska samhället och inte heller tar del av ansvaret för att utforma dessa lagar. Den nuvarande definitionen fastställdes av trolldomsministeriets Grogan Stump 1811, och termen är en av de tre termerna som trolldomsministeriet använder för att klassificera väsen (varav de andra två är varelser och andliga väsen).

Det finns de som kämpar för att Mugglare ska klassificeras som vidunder.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.