FANDOM


Ynk är benämningen på en person vars föräldrar är trollkarlar men personen själv saknar magiska krafter. Ynkar är sällsyntare än mugglarfödda. Vissa familjer som håller hårt på renblodigheten, skulle se det som en stor skam att födda en ynk, och Ariana Dumbledore anklagades felaktigt för att försöka hemlighålla en ynk i familjen.

Kända ynkar

Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.