Sybill Trelawney
Harry Potter karakteri
X da0d63ec.jpgSybill Trelawney rolünde Emma Thompson
İlk görünüş Azkaban Tutsağı
Son görünüş Ölüm Yadigârları
Yaratan J. K. Rowling
Canlandıran Emma Thompson
Bilgi
Diğer adları Patricia
Tür Melez büyücü
Cinsiyet Kadın
Meslek Hogwarts Kehanet öğretmeni (At-Adam Firenze ile)
Aile Pauline Trelawney (annesi)

Bart Trelawney (babası)

Yakınlar Cassandra Trelawney (büyükannesi)
Bina Ravenclaw
Bağlılık Albus Dumbledore

Sybill Patricia 33lawney, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin karakterlerindendir.

1969 yılında Domuz Kafası’nda kaldığı bir dönemde Prof. Dumbledore kendisini handaki odasında ziyaret ederek sorguya çekmişti, o andaki konuşmalar sırasında Dumbledore'un kehanete karşı olduğu hissine kapılmıştı. Odada konuştukları sırada kapı arkasından gelen tuhaf gürültüler karşısında kapı açılıp da Snape kapının arkasında belirince Trelawney haliyle Snape'in konuşmaları dinlediğini düşünmüştü. Hemen arkasından Dumbledore onu Hogwarts'ta öğretmenlik yapması üzerine işe almıştı. O zamandan beri de Hogwarts'da Kehanet öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Çok zayıf, kocaman gözlüğü, gözlerini normalin birkaç katı büyüklükte gösterir. Üstüne tüllerle bezeli bir şal dolar. Cılız boyunun etrafından sayısız zincir ve boncuk sarkar ve elleri kolları bileziklerle yüzüklerle doludur. Şanlı görücü Cassandra Trelawney'in torunun torunudur. Cassandra'dan bu yana ikinci görücüdür.

Ders yılı boyunca öğrencilerle ilgili kehanetlerde bulunur. Dumbledore'a göre okula geldiğinden beri Bayan Trelawney’nin kehanetlerinden sadece en önemli ikisi gerçekleşmiştir. Birincisi bilinmemekle beraber, ikinci doğru kehaneti Lord Voldemort'un gücünü tekrar kazanacağıydı.

Kendisi, Harry ve Voldemort ile ilgili kehanette bulunduğunun farkında değildir ve Dumbledore'da bunu kendisine söylemenin iyi bir fikir olmadığı düşüncesindedir.

Trelawney, 6. senede Kehanet dersini -bundan pek memnun olmasa da- At-Adam Firenze ile paylaşmaktadır.

Harry ile kısa bir konuşma sırasında şalının altından aldığı bir kartta Dumbledore'un sonunu hazırlayan o felaket gününü, "yıldırım çarpmış kule, felaket, afet" şeklinde yorumlamıştır. Aslında çok uzun zamandır ne şekilde açarsa açsın kartları, büyük bir felaketin gelmek üzere olduğunu haber vermektedir ve Trelawney'de bunu defalarca Dumbledore'a iletmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.