FANDOM


"Thầy Filch bữa nay không được vui lắm, ổng bị cảm, đã vậy, mấy đứa năm ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính đầy khắp trần hầm số năm. Ổng phải lau chùi cả sáng nay"
Nick suýt mất đầu nói về Argus Filch[src]
Não nhái khá giống như não của một con người, nhưng phần thùy não tương đối nhỏ. Vào năm 1992, một vài học viên năm thứ ba vô tình làm vương vãi não nhái trên trần nhà của Hầm số 5, một Hầm dạy độc dược. [1] Việc sử dụng não nhái trong Môn Độc dược vẫn chưa được biết.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.