FANDOM


Đường tới Chuồng Cú là một con đường đất từ Vòng tròn Đá đến chân tháp Tây. Con đường kết thúc bằng một cầu thang dẫn lên Chuồng Cú. Ngoài ra còn có Hang Quidditch bên cạnh Chuồng Cú, cũng có thể đi vào qua con đường này, nó dẫn đến các Sân tậpTháp Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.