FANDOM


Đoàn diễn viên Carneiro là một đoàn kịch kịch. Vào mùa hè năm 1997, họ đã diễn phiên bản chuyển thể của Romeo và Juliet, vở kịch buồn cổ điển của William Shakespeare, tại Nhà hát RegencyLuân Đôn.

Romeo&JulietDetail

Hậu trường

Đoàn kịch này được đặt tên theo Mauricio Carneiro, người từng là họa sĩ vẽ thiết kế cho các bộ phim Harry Potter từ Chiếc cốc lửa trở đi, là người lo trang phục cho Hội Phượng hoàngHoàng tử Lai.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.