FANDOM


Alice Tolipan là một nhạc sĩ Muggle. Cùng với Luca Caruso, cô đã soạn nhạc cho vở kịch chuyển thể Romeo và Juliet của Nhà hát Regency, được công diễn vào mùa hè năm 1997. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Harry Potter Limited Edition - A Guide to the Graphic Arts Department: Posters, Prints, and Publications from the Harry Potter Films (xem hình này)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.