FANDOM


Alice Tolipan là một học sinh của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts vào những năm 1990. Năm 1995, cô tham gia Đoàn quân Dumbledore, một tổ chức do Harry Potter đứng lớp và lãnh đạo và là một trong những người ký tên trên mảnh giấy da.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:41, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.