FANDOM


Bí ngô Là Chúng tôi (Pumpkins R Us = Pumpkins Are Us - Phép chơi chữ) là một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp Bí ngô, Ông chủ là Dagbert Pips. Dagbert đã từng viết một bức thư cho tờ Nhật báo Tiên tri phàn nàn về hạn chế Bộ áp dụng vào lễ Halloween.

Hậu trường

  • Tên cửa tiệm dựa theo tên một cửa hàng của dân Muggle: Đồ chơi Là Chúng Tôi (The Toys R' Us)

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.