FANDOM


"Zabini, người bị thẩm vấn sau khi McLaggen, có một người mẹ phù thủy xinh đẹp nổi tiếng (từ những gì Harry có thể biết được, bà đã kết hôn bảy lần, mỗi người chồng của bà đều chết rất bí ẩn và để lại cho bà hàng đống vàng)."
—Miêu tả[src]
Bảy người này (mất trước năm 1996) tất cả đã kết hôn với mẹ của Blaise Zabini vào một thời điểm nào đó, sau đó đã chết một cách bí ẩn và để lại cho người vợ góa một đống vàng. [1] Trong đó, nếu có ai trong số họ, là cha ruột của Blaise Zabini, nhưng vẫn chưa được biết đến.

Xuất hiện

Harry Potter và Hoàng tử Lai (Chỉ được nhắc tới)


Thành viên:Harry granger/Sandbox < Thành viên:Harry granger Bearbeiten

Ghi chú

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 01:48, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.