FANDOM


Billy Stubbs là một cậu bé Muggle sống ở trại trẻ mồ côi của Wool, cùng thời với Tom Marvolo Riddle. Con thỏ của cậu ta được tìm thấy treo trên những lan can vài ngày sau khi cậu ta đánh nhau với Tom Riddle. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.