FANDOM


Các phòng đòn bẩy là các phòng nằm ở nhiều nơi tại Lâu đài Hogwarts, với một đòn bẩy ở trung tâm của chúng.

Năm 1992, Peeves làm nền tảng để băng qua Hố trong hầm biến mất, và Harry Potter đã phải đến căn phòng này để đưa nó trở lại và đi đến Tiệc tử nhật thứ năm trăm của Nicholas de Mimsy-Porpington.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.