FANDOM


QizilbashLogo

Biểu tượng "Công ty Bánh kẹo Chất lượng cao Đầu đỏ"

Công ty Bánh kẹo Chất lượng cao Đầu đỏ (Qizilbash Quality Confectionary) là một công ty sản xuất bánh kẹo Phù thủy của Pakistan. Một trong những sản phẩm nổi tiếng độc quyền của họ là Bánh vạc, được sản xuất từ năm 1854

Ngữ nguyên học

Qizilbash là thuật ngữ dùng để chỉ một số lượng lớn các nhóm Shia nổi lên ở các vùng của Anatolia vào thế kỷ 13. Thuật ngữ này bắt nguồn từ một từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman có nghĩa là "đầu đỏ", có nghĩa là mũ nón đặc biệt, màu đỏ thẫm

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.