FANDOM


Căn phòng này nằm trong Nhà kho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đó là một khu vực bị giới hạn và đã bị khóa. Tuy nhiên, nó có thể được mở bằng cách sử dụng một đòn bẩy trong phòng khác. Nghe như thể nó có những sinh vật nguy hiểm bên trong, nhưng con vật duy nhất trong phòng là một con mèo không có khả năng phòng thủ.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.