FANDOM


Cầu thang tháp Quidditch là cầu thang chạy trong lòng tháp Quidditch. Ở phía trên, cầu thang thoát ra khỏi tháp và người ta có thể đi dọc theo bức tường vây quanh Sân tập và vào hang Quidditch. Ở phía dưới, cầu thang thoát ra khỏi tháp và đi xuống Cổng sân Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 01:52, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.