FANDOM


Cầu thang trong hầm kết nối Hành lang trong hầm với một trong những hầm khép kín, nơi Sir Nicholas de Mimsy-Porpington đã tổ chức tiệc tử nhật thứ năm trăm của mình vào năm 1992.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) vi:Cầu thang trong hầm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.