FANDOM


Cổng sân Quidditch là lối vào sân quidditch. Nó được bao bọc bởi hai tòa tháp bằng đá giống với hai tháp quan sát xung quanh sân. Bên trong cổng, một số cúp và giải thưởng được trưng bày bên trong.

Quidditch gate

Cổng sân Quidditch

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 04:26, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.