FANDOM


Draughts

Cờ vây là một trò chơi giữa hai người chơi, giống như cờ vua. Cờ vây chơi theo đường chéo và ăn các quân cờ của kẻ thù bằng cách nhảy qua chúng. Một số học viên tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts đã chơi trò này trong Đại sảnh đường vào năm 1991 và năm 1992.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.