FANDOM


Nhân vật này là một phù thuỷ có chân dung treo tại lâu đài Hogwarts vào đầu những năm 1990, tại Hệ thống Cầu thang. Ông đã được vẽ bên cạnh một sợi dây, khi ông kéo nó, sẽ kích hoạt sự di chuyển của một bộ cầu thang gần đó.

Xuât hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 01:49, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.