FANDOM


Chiếc thuyền này được Vernon Dursley mượn từ một ông già sún răng. Đó là một thuyền chèo cũ không được bảo vệ khỏi các yếu tố bên ngoài. Vernon sử dụng nó để đưa Gia đình DursleyHarry Potter đến Căn chòi trên đá trong mùa hè năm 1991 khi đưa họ chạy trốn khỏi ma thuật.

Sáng hôm sau, Rubeus Hagrid đã dùng chiếc thuyền, và với sự trợ giúp của phép thuật, sử dụng nó để đưa lão và Harry Potter đến bến cảng, để gia đình Dursley tự tìm cách khác để về nhà.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.