Dâu điên là một loại quả hạch ăn được tìm thấy trong thế giới Phù thủy. Kẹo thổi tuyệt nhất của Drooble có hương vị này. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Label Collection sách (xem hình này)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.