E. Lima là một phù thủy hoặc pháp sư đã tham gia cuộc thi đấu tay đôi. Tờ Nhật báo Tiên tri xuất bản một bài tường thuật đặc biệt vào năm 1996 về một cuộc đấu giữa E. Lima và M. Mina, đó là trận đấu cuối cùng của một cuộc thi đấu tay đôi. [1]

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. (xem hình này)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.