FANDOM


Ethiopia là một quốc gia ở Châu Phi và là quê hương của một nhóm Quidditch, Gimbi Giant-Slayers. [1]

Giáo dục Pháp thuật

Pháp sư và Phù thủy Ethiopia có thể chọn nhập học tại Trường Pháp thuật Uagadou.

Hậu trường

  • Abyssinia là tên lịch sử của Ethiopia và có lẽ là ngôi nhà của Absysinian Shrivelfig.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.