"Chung cuộc không đến nỗi tệ. Góa phụ Than khóc đã đi một quãng đường dài từ Kent... Sắp tới giờ ta phải phát biểu rồi, ta phải đi nói với ban nhạc ... "
Nicholas de Mimsy-Porpington nới với Harry Potter, Hermione GrangerRonald Weasley trong bữa tiệc Tử nhật thứ năm trăm của ông[src]

Góa phụ Than khóc là một nữ hồn ma đến từ Kent. Bà là một người bạn thân của Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, bà đã tham dự tiệc Tử nhật lần thứ năm trăm của Nick, và phải đi một quãng đường khá xa từ Kent đến Scotland.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.