FANDOM


Hành lang Dungeon là hành lang bằng đá u ám, dài u ám dẫn từ cầu thang xoắn ốc hẹp, đi xuống từ Lối vào Hầm cạn, cầu thang dẫn xuống bức tường đá trống, đó chính là lối vào Hầm nhà Slytherin. Lớp học Độc dược và có thể là Văn phòng của Severus Snape, có thể được tìm thấy dọc theo hành lang này. Các hành lang của Slytherin có thể nằm gần hành lang này.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) vi:Hành lang trong hầm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.