FANDOM


Hãng đồ ngọt Công tước mật [1] rất có thể là nhóm chịu trách nhiệm quản lý Tiệm Công tước mật, một công ty bánh kẹo nổi tiếng có trụ sở tại làng HogsmeadeScotland.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Label Collection book (xem hình này)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.