FANDOM


Các căn Hầm của lâu đài Hogwarts nằm dưới Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, ở đó lạnh hơn trong lâu đài chính. Lớp học Độc dược nằm trong ở tầng Hầm, cũng như lối vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin. Danh sách các hầm bao gồm:

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.