FANDOM


Hầm hang động là hang động trong các hầm ngục của lâu đài Hogwarts, tương tự như Hang Quidditch. Nó nằm ở dưới cầu thang từ Hành lang trong hầm, và dẫn đến tầng hầm của Cầu thang riêng của Horace Slughorn. Horace Slughorn sử dụng hang động này để đến lớp học của mình từ văn phòng của ông. Không khí ở đây khá loãng và có thạch nhũ rơi trên đường.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) )

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.