FANDOM


"Thầy Filch bữa nay không được vui lắm, ổng bị cảm, đã vậy, mấy đứa năm ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính đầy khắp trần hầm số năm. Ổng phải lau chùi cả sáng nay. Bây giờ ổng thấy cậu vấy bẩn bùn sình khắp nơi như vầy, ..."
Nick suýt mất đầu nói với Harry Potter[src]
Hầm số 5 là một Phòng học trong Lâu đài Hogwarts dùng cho Môn Độc dược. Năm 1992, một số học viên năm ba vô tình làm vương óc nhái dính đầy sàn nhà, Argus Filch phải dọn dẹp chúng. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. "Thầy Filch bữa nay không được vui lắm, ổng bị cảm, đã vậy, mấy đứa năm ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính đầy khắp trần hầm số năm. Ổng phải lau chùi cả sáng nay. Bây giờ ổng thấy cậu vấy bẩn bùn sình khắp nơi như vầy, ..." (Harry Potter và Phòng chứa Bí mật - Chương 12)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.