FANDOM


"Căn phòng đó CHỈ DÀNH CHO học viên có trình độ cao, Potter"
—Severus Snape[src]
Hầm trộn Độc dược là một phòng thí nghiệm nhỏ nằm trong khu hầm của Lâu đài Hogwarts. Sử dụng nó được dành riêng cho học viên giỏi của Lớp Độc dược.

Hậu trường

  • Căn phòng này chỉ xuất hiện trên phiên bản GBC của Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Trong bản GBC sau, nó được thay thế bằng kho của Severus Snape.
  • Có thể, mặc dù nó không bao giờ được đề cập trực tiếp trong các giả thuyết, với sự hiện diện của bốn yếu tố hóa học (đại diện trên sàn đá) - Lửa, Đất, Khí Nước - căn phòng này có thể được sử dụng cho các bài học của môn Luyện kim.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.