FANDOM


Hố trong hầm là một căn hầm tại Lâu đài Hogwarts, với một hố lớn ở chính giữa. Ba cửa nối nó với hành lang trong hầm, Hố sênHang tổ chức Tiệc Tử nhật.

Năm 1992, Peeves làm nền tảng để vượt qua hố biến mất, và Harry Potter phải đi đến phòng đòn bẩy để đưa nó trở lại và đi đến Tiệc tử nhật thứ năm trăm của Nicholas de Mimsy-Porpington

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.