FANDOM


Đoạn đường này đi qua một hang động dẫn qua ngọn đồi tách Sân tậpTháp Quidditch từ Tháp Tây. Hang động có thể được nhập từ một con đường ngắn dẫn qua các bậc thang đá lên Chuồng cú. Ở đầu kia, nó dẫn lên trên cùng của sân tập và vào tầng cao nhất của tháp Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.