FANDOM


Harry Potter: Cuốn sách kỷ niệm (Harry Potter: A Pop-Up Book) là một quyển sách vừa bao gồm truyện bởi tác giả Lucy Kee, hình ảnh vẽ bởi Andrew Williamson và các kĩ thuật về xếp giấy của Bruce Foster. Nó được xuất bản vào 16 tháng 10, 2010.

Được miêu tả là “dựa vào sự phi thường của phim”, quyển sách này có tạo hình là những hình vẽ nổi lên khỏi trang sách, chủ yếu là những địa điểm và sự kiện nổi bật trong phim Harry Potter . Nó vừa có thể xòe ra vừa có thể lật ra được, một vài trang còn có thể nổi lên cao và hạ xuống thấp để tạo nên ảo giác về sự chuyển động của trang sách.

Phần nội dung của sách bao gồm một chuỗi những sự thật sau màn ảnh từ những nguồn độc lập đã làm nên bộ phim đó là những nhà sản xuất, các diễn viên và cả J. K. Rowling . Phần được kèm theo quyển sách đó là hình ảnh Thư Sấm của bà Molly gửi tới cho Ron trong tập phim Harry Potter và Căn phòng chưa bí mật, cùng với ba áp phích:

Cuốn sách có thể được mua trên amazon.com

Mục lục

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.