FANDOM


"Những bài học Độc dược đã diễn ra ở một trong những căn hâm, ở đây lạnh hơn trong lâu đài chính, và có thể khá đáng sợ nếu không có những con thú ngâm trong những chiếc bình thủy tinh bày xung quanh tường"
—Miêu tả[src]
Lớp học Độc dược là một căn hầm lớn trong lâu đài Hogwarts, dùng cho các tiết học độc dược. Nó đủ rộng để chứa 20 học viên và chất đầy xung quanh tường những lọ chứa đầy sinh vật. Ở một góc phòng đặt một bồn nước có máng xối ra nước lạnh. Ngoài ra còn có một bảng đen để cho các Bậc thầy Độc dược có thể viết công thức chế độc dược sử dụng trong bài học. Căn phòng rất lạnh, đặc biệt là khi vào mùa đông, học sinh có thể nhìn thấy hơi thở của mình

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.