FANDOM


LostSoul2

Quảng cáo cho Linh hồn đã mát trên một xe buýt hai tầng ở Luân Đôn

Linh hồn đã mất là một vở kịch của Muggle. Nhà hát Regency quảng bá cho vở kịch này bằng cách quảng cáo trên một chiếc xe buýt hai tầng tại Luân Đôn năm 19931997. Có lẽ vở kịch được chiếu liên tục trong bốn năm tại nhà hát hoặc được diễn hai lần trong hai năm.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:02, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.