FANDOM


Luca Caruso là một Nhác sỹ Muggle. Ông đã cộng tác với Alice Tolipan sáng tác nhạc cho vở kịch chuyển thể Romeo và Juliet được công diễn tại Nhà hát Regency vào mùa hè năm 1997. [1]


Ngữ nguyên học

Là một tên nam giới, Luca là dạng tiếng Ý và Rumani của Luke, một dạng Tiếng Ảnh của Loukas với ý nghĩa là từ Lucania. Lucania là một điểm phế tích ở phía nam nước Ý, kéo dài từ Biển Tyrrhenus đến vịnh Taranto.

Caruso là một họ tiếng Ý bắt nguồn từ ngôn ngữ Ý caruso, "close-cropped", và từ Tiếng Latin cariosus, "khô khan" (bald) hoặc "bằng phẳng" (smooth). Từ này mang ý nghĩa rộng hơn từ "con trai" trong tiếng Ý, trong thời Trung cổ, nam giới để tóc của mình dài hơn, còn thanh niên thì thời trang hơn bằng cách căt tóc ngắn. Caruso cũng đã trở thành tên nghề nghiệp của các công nhân hầm lưu huỳnh ở vùng Girgenti của Sicilyv ì công việc của họ đòi hỏi mái tóc ngắn.

Hậu trường

  • Tên của nhân vật này là một sự vinh danh cho Luca Caruso, con trai của Miraphora Mina - họa sĩ đồ họa đã làm việc trong tất cả tám phần phim Harry Potter. [2]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Harry Potter Limited Edition - A Guide to the Graphic Arts Department: Posters, Prints, and Publications from the Harry Potter Films (xem Tập tin:Romeo&JulietDetail.png)
  2. Rick Gerardy, Talks with Emanuel Hurwitz: 82 Years with the Violi, Trang 109
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.