FANDOM


Được dạy theo yêu cầu, Giả kim học một môn tùy chọn được giảng dạy tại Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts ở năm học thứ sáu và thứ bảy. Nó là ngành học liên quan tới Thuật Giả kim cổ xưa, nghiên cứu của bốn yếu tố cơ bản, cũng như nghiên cứu sự chuyển đổi các chất.


Học viện Ma thuật Uagadou được biết đến là một trường đào tạo Giả kim tốt vì học viên của họ khi tốt nghiệp rất giỏi môn này.

Hậu trường

  • J. K. Rowling từng cho biết trên Pottermore, cô nghĩ rằng học viên phải học giả kim từ năm học đầu tiên

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.