FANDOM


"Garrick Ollivander: "Vâng, chín và một nửa inch ... không linh hoạt ... bằng gỗ hồng ... và chứa ... chúa ơi ..."
Fleur Delacour: "Một sợi tóc của Tiên nữ. Một sợi tóc của bà ngoại tôi.". 
"
—Ollivander và Fleur Delacour nói về cây đũa của Fleur.[src]
Mẹ của Apolline Delacour là một Tiên nữ. Con gái của bà, nửa Tiên nữ, kết hôn với ông Delacour, một Pháp sư, họ có hai con gái: Fleur và Gabrielle. Khi Fleur đến tuổi, bà đã tặng cháu mình 1 sợi tóc dùng làm lõi đũa phép. 

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.