MinaLima là một công ty Muggle có trụ sở tại Vương quốc Anh cung cấp các dịch vụ in ấn. Nó in những áp phích quảng cáo cho các bộ phim được sản xuất Romeo và Juliet đã được dựng tại Nhà hát Regency năm 1997. [1]

Xuất hiện

Hậu trường

  • Nó là một tham chiếu đến MinaLima Design, một công ty thực tế được thành lập bởi hai nhà thiết kế đồ hoạ đã làm việc trong các bộ phim Harry Potter, Miraphora MinaEduardo Lima.

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Harry Potter Limited Edition - A Guide to the Graphic Arts Department: Posters, Prints, and Publications from the Harry Potter Films (xem hình này)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.